Podziemna Trasa Turystyczna

Oficjalny serwis obiektu

Slider

Regulamin zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej

 § 1

Definicje

1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

a) turysta indywidualny – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie nieprzekraczającej 15,

b) grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 16 do max. 45 os., wliczając opiekunów grupy i pilota,

c) zwiedzający – turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane,

d) obiekt – Podziemna Trasa Turystyczna (ul. Rynek 10, Sandomierz).

§ 2

Godziny otwarcia, cennik oraz czas zwiedzania

1. Obiekt można zwiedzać jako turysta indywidualny lub w grupach zorganizowanych w określonych dniach i godzinach.

2. Czas zwiedzania obiektu wynosi szacunkowo około 45 minut.

3. Ostatni zwiedzający wpuszczani są do obiektu na ok. 1 godz. przed zamknięciem.

4. Obiekt zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania całej trasy w uzasadnionych przypadkach.

5. Godziny otwarcia:

- w sezonie turystycznym -

od  15 kwietnia do 30 września: pn.: - nd.: 9.00 -19.00 (ostatnie wejście godz.18.00)

- poza sezonem turystycznym - 

od  1 października do 14 kwietnia: pn.: - nd.: 9.00-17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00).

6. Podziemna Trasa Turystyczna nieczynna:

- 1 stycznia (Nowy Rok),

- pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych,

- 1 listopada (Dzień Wszystkich Świętych),

- pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

7. Ceny biletów:

- 25,00 PLN (normalny)

- 21,00 PLN (ulgowy)

- 21,00 PLN (bilet dla mieszkańca okolic Sandomierza w promieniu do 30. km, przysługujący po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zamieszkania)

- 15,00 PLN (bilet dla mieszkańca Sandomierza, przysługujący po okazaniu Karty Mieszkańca, którą można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu),        

- 18,00 PLN (szkolne grupy zorganizowane liczące powyżej 16 os.),

- 24,00 PLN (normalny rodzinny)

- 20,00 PLN (ulgowy rodzinny)

Bilet rodzinny ( rodzina min. 3-osobowa)

- 80,00 PLN (usługa przewodnicka) *
* przewodnicy posiadający licencję po Województwie Świętokrzyskim mogą przeprowadzić grupę zorganizowaną we własnym zakresie po uprzednim zgłoszeniu najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem przyjazdu.
  

Istnieje możliwość zwiedzania Podziemnej Trasy bez "Legendarnej Komnaty"  w cenie: bilet normalny 19 zł, bilet ulgowy 15 zł, bilet szkolny 12 zł, bilet dla mieszkańca Sandomierza 9 zł, bilet dla mieszkańca okolic Sandomierza do 30 km 15 zł,  bilet ulgowy rodzinny 14,00 zł, bilet normalny rodzinny 18,00 zł ( bilet rodzinny- min.3 osoby)

Bilety ulgowe przysługują:         
- mieszkańcom Sandomierza oraz okolic w promieniu do 30. kilometrów po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zamieszkania,    
- uczniom,        
- studentom do 26. roku życia,   
- emerytom i rencistom.
Dzieci (do lat 3. włącznie - wstęp bezpłatny), wejście wyłącznie pod opieką dorosłych.

 

Sandomierska Karta Mieszkańca - uprawnia do 5 % rabatu na bilety wstępu do PTT.

§ 3

Zakup biletów

1. Przed wejściem do obiektu należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązującego cennika dostępne są na stronie internetowej: www.sandomierskiepodziemia.eu  bądź bezpośrednio w kasie biletowej (ul. Rynek 10).

2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi po rozpoczęciu zwiedzania.

3. Kontroli biletów przed wejściem do podziemi dokonuje pracownik PTT.

4. Turyści indywidualni chcący zakupić bilet do PTT muszą podejść do kasy biletowej (ul. Rynek 10) a tym samym na miejscu uzyskają informację dot. najbliższej godziny spaceru po PTT.

5. Grupom zorganizowanym przysługuje płatna usługa przewodnicka, za którą należy uiścić opłatę przy zakupie biletów*.
* zwolnione z tej opłaty są grupy oprowadzane przez przewodnika z licencją po Województwie Świętokrzyskim, zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem przyjazdu.

§ 4

Zwiedzanie z przewodnikiem

1. Zwiedzający indywidualnie bądź w grupach zorganizowanych zobowiązani są do zwiedzania obiektu wyłącznie pod opieką przewodnika w godz. wyznaczonych przez pracownika PTT.

2. Dopuszcza się możliwość zwiedzania PTT z przewodnikiem posiadającym licencję po Województwie Świętokrzyskim we własnym zakresie po uprzednim zgłoszeniu najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem przyjazdu.

3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych odbywa się najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem zwiedzania.

4. Turyści indywidualni, którzy zarezerwują więcej niż 15 miejsc na jedną godzinę zwiedzania, zobowiązani są do zarezerwowania i wykupienia usługi przewodnickiej (chyba, że sytuacja pozwala na dołączenie ich do zaplanowanej grupy zwiedzającej w danym momencie).

5. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie obiekt zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i nałożenia kary umownej na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

6. Opiekun wycieczki (kierownik, pilot grupy, przewodnik) ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie swojej grupy na terenie obiektu.

7. W przypadku niedostosowania się do zasad oprowadzania po obiekcie przez przewodników z licencją, pracownikom PTT przysługuje możliwość zastosowania zakazu do kolejnego samodzielnego przeprowadzenia grupy.

§ 5

Obowiązek odwołania rezerwacji

1. Grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania w przypadku rezygnacji ze zwiedzania, zobowiązane są zawiadomić o tym fakcie administratora telefonicznie bądź e-mailowo.

2. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed terminem zwiedzania, telefonicznie pod numerem telefonu: (48) 541 079 489 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 6

Konsekwencje nieodwołania rezerwacji

1. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, turyści indywidualni, grupy zorganizowane oraz instytucje dokonujące rezygnacji zostaną obciążone przez Sandomierskie Centrum Kultury karą umowną w wysokości 100 zł na podstawie wystawionej noty obciążeniowej. Kwota kary winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia - wystawienie noty obciążeniowej - o jej nałożeniu na rachunek bankowy SCK 68 9429 0004 2001 0001 8409 0002.

2. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji, wnieść odwołanie od decyzji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Sandomierskiego Centrum Kultury (Rynek 20, 27-600 Sandomierz). Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor SCK lub osoby przez niego upoważnione.

§ 7

Porządek zwiedzania

1. W trakcie zwiedzania PTT należy zachować ostrożność i dostosować się do poleceń przewodnika, zapisów Regulaminu oraz oznaczeń PTT.

2. PTT nie jest obiektem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

3. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, osoby do 16. roku życia wchodzą wyłącznie z opiekunem bądź za jego przyzwoleniem.

4. Zwiedzający wchodzą do obiektu zgodnie z godziną wejścia podaną przy zakupie biletu.

5. Obiekt zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia osób, których spóźnienie przekracza 15 minut. Takie osoby mogą zostać przekierowane na kolejne wejście – w miarę dostępności miejsc.

6. Zabronione jest wnoszenie do obiektu:

a) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c) długich parasoli,

d) zwierząt.

7. Podczas zwiedzania nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.

8. Obiekt należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

9. Zwiedzając, zabrania się przekraczania wyznaczonych stref zwiedzania.

10. Po zakończeniu zwiedzania nie ma możliwości powrotu na ekspozycję.

11. W obiekcie obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania przewodników oprowadzających po PTT.

12. Niewskazane jest zwiedzanie PTT przez osoby cierpiące na epilepsję, klaustrofobię oraz cierpiących na alergię.

13. Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu ekspozycji, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

14. PTT zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej bądź turystów indywidualnych nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

15. Sandomierskie Centrum Kultury  nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu.

16. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

                                                      Regulamin obowiązuje od dnia 19.07.2017 r.

 

W przypadku pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Podziemna Trasa Turystyczna, ul. Rynek 10, 27-600 Sandomierz, tel.: (48) 457 079 489,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     www.sandomierskiepodziemia.eu

Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 644 61 05,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     www.sandomierz.travel

herb sandomierz logo sck logo Centrum Informacji Turystycznej logo krepianka brama logo
© 2024 sandomierskiepodziemia.eu